Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.02.2000r. w sprawie nadania

i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych

 i placówek opiekuńczo – wychowawczych,  z późniejszymi zmianami.

 

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488);

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)

 Statut  Poradni Psychologiczno  – Pedagogicznej w Niemodlinie  

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 25-07-2012 12:53
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 25-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1153
 • Link do strony: http://pppniemodlin.biuletyn.info.pl/13/12/podstawa-prawna.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 25-07-2012 12:53
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 25-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1153
 • Link do strony: http://pppniemodlin.biuletyn.info.pl/13/12/podstawa-prawna.html
 • Data publikacji: 25-07-2012 12:53 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 25-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1153
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Wojska Polskiego 5

 

tel.: 077 - 46 06 363
fax: 077 - 46 06 363
e-mail: pppniemodlin@o2.pl