Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr      21 .2015

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie

 z dnia   10  marca 2015 r.

   w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie.”

                        Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458. z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie  stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

                                                                 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  14-03-2015 09:20
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  odwiedzin: 434
Dane jednostki:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Wojska Polskiego 5
NIP: 999-00-59-897 REGON: 000743037

Dane kontaktowe:

tel.: 077 - 46 06 363
fax: 077 - 46 06 363
e-mail: pppniemodlin@o2.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×